Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Aansporingen voor zijn volgelingen

De volgende leerstellingen uit de Koran en de gezegden van Heilige Profeet van de Islam, werden uitdrukkelijk door de Beloofde Messias aan zijn volgelingen opgelegd:

1: Om mij te volgen is het noodzakelijk om in de eerste plaats in God te geloven, de Schepper en de Onderhouder van alle bestaan, Almachtig, Eeuwig, Altijd voortdurend en onveranderd in Zijn eigenschappen, verwekt noch verwekkende, vrij van pijn, verwondingen, kruisiging of dood. Laat al uw krachten ingespannen zijn om Zijn eenheid op aarde te vestigen.

2: Wees vriendelijk en barmhartig jegens de schepselen Gods. Laat uw tong geen kwaad van hen spreken, noch uw handen hen verwonden. Verdrukt hen niet, maar doet uw best om hun goed te doen 1).

Lees meer: Aansporingen voor zijn volgelingen 


De komst van de beloofde Messias

Gedurende vele jaren en in alle werelddelen, hebben de mensen de komst van een Messias voorbereid en afgewacht, die het werk van alle voorafgaande profeten zou voltooien en het mensdom tot een voller en edel leven zou leiden, zoals het in de bedoeling van de Schepper ligt. De profetieën, die betrekking hebben op de tijd van zijn komst zijn vervuld, en de Christe­nen schreven als volgt over de profetie van de profeet Daniel:

Lees meer: De komst van de beloofde Messias